Matauk

I gamle dagar var hausten tida for matauk. Skogane var fulle av bær, hagane fulle av frukt og viddene fulle av dyr. Matauk var ikkje ein hobby, men eit seriøst tiltak som betydde liv eller død. Det var viktig å halda viktig kunnskap tett til brystet slik at ingen forsynte seg av fatet ditt. Idag ha me heldigvis nok av mat, men kulturen rundt hemmelighald består.

molterferdig

3ruter